Stenskott

Stenskott

Var ute i god tid

Om du är ute i god tid så kan vi förmodligen laga ditt stenskott, det blir billigare för dig och är bättre för miljön. Vi lagar alltid en ruta om det är möjligt, och oftast så täcks kostnaden av din försäkring. Ett lagat stenskott påverkar inte vindrutans styrka utan den kommer att vara lika stark som innan skadan.

Om vindrutan är sprucken, krossad eller har fler än tre stenskott eller om stenskottet är placerat mindre än 5 cm från fönsterkanten så behöver rutan bytas.

Kontakta oss för byte eller reparation av din bilruta:

Fanny Lager
Bilglasansvarig

Telefon: 070-746 75 91
Mail: bilglas@stdglas.se

Bedömning av byte eller reparation av din bilruta:

bilglas trasig Strömstads glasmästeri

Verkstaden gör en fackmannamässig bedömning utifrån Volvos riktlinjer:

En skada i direkta synfältet kan inte repareras (röd färg).

Skador belägna nära en A-stolpe eller taket får inte repareras eftersom vindrutan fungerar som en del av säkerhetsburen.

Skador som befinner sig i det indirekta synfältet kan repareras om de är mindre än 15 mm (gul färg).

Skador på vindrutans övriga områden kan rutan repareras – men bara om de är mindre än 25 mm (grön färg).

Top